ES dane

účtovníctvo Čadca

Kontakt

Mgr. Eva Krkošková
evka.krkoskova@gmail.com
Tel. : +421 904 384 660
Milošová 465
022 01 Čadca
Kancelária
Hviezdoslavova 2077 č. 15
22 01 ČADCA
Služby

Spracovanie daňového priznania
Vedenie jednoduchého účtovníctva (ALFA PLUS)
Vedenie podvojného účtovníctva (OMEGA, POHODA)
Spracovanie miezd (OLYMP)
Spracovanie daní z motorových vozidiel
Vypracovanie knihy jázd 
Daňové poradenstvo
Účtovná závierka 
Zakladanie s.r.o.
Vypracovanie a zaslanie tlačív do poisťovní a na daňový úrad
Potrebné dokumenty na podanie daňového priznania za rok 2020

Všetky vystavené faktúry ktoré Vám boli uhradené v roku 2020
Všetky faktúry ktoré Vám prišli ktoré ste museli vy zaplatiť v roku 2020
Všetky pokladnične bločky ktoré ste zaplatili v roku 2020
Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne koľko ste uhradili odvodov za rok 2020
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne koľko ste uhradili odvodov za rok 2020 ak neplatite odvody netreba potvrdenie
Celé daňové priznanie za rok 2019
Kto má podnikateľsky účet výpis za celý rok 2020